2016-12-21

Te olyan érintős vagy?

Az érintés életünkben betöltött szerepéről

Az érintés, amely alatt a fizikai érintést értem, valamennyiünk életében meghatározó szerepet tölt be. Kinek nagyobbat, kinek kisebbet. Azt azonban mindannyian érezhetjük, hogy olyan intim és érzékeny dologról van szó, melynél fontos, hogyan történik. Jelentős események történnek velünk, amikor megérintenek bennünket vagy hogy ha megérintődünk valaki vagy valami által. Az is lehet, hogy mi keressük a kapcsolódási, érintkezési felületeket a mindennapokban, a párkapcsolatunkban, a kikapcsolódási lehetőségeinkben vagy akár hívatásunkban. Egy biztos, hogy az érintés, – ami akár lehet apró kontaktus vagy egy ölelés -, az életünk elengedhetetlen része. Mielőtt a felmerülő témákat kicsit részletesebben kibontom, szeretnék feltenni az olvasó számára néhány kérdést:

Hogy vagy az érintéssel?

Szereted, ha megérintenek?

Ki érinthet meg?

Te kiket érintesz meg?

Tudod-e milyen az érintésed?

Ki van elégítve az érintés-igényed?

A bőrérzékelés a legősibb érzékszervünk, amely a magzati fejlődés során kialakul és 8. héttől kezdődően már működik. A hasfal érintése által 4 hónapos kortól kapcsolatot is létesíthetünk babánkkal, amelyen keresztül kommunikációt is folytathatunk. Az érintés fejlődésünk lépéseinek hosszú sorát alapozza meg, a tudomány mai állása szerint a többi érzékszervi modalitás is a bőrérzékeléséből fejlődik ki. Tehát erre épül a látás és hallás is, valamint későbbi felnövekedésünk során olyan alapvető érzéseink, mint a biztonság, bizalom, gyengédség, meghittség és elismertség érzete. Az érintés fejlődéslélektani szempontból a legalapvetőbb funkcióinkra és kapcsolódási képességünkre van hatással.

Nagyban különbözhetünk abban, hogy mennyire érintős a családunk, és ha megjelenik az érintés, akkor az hogyan, milyen módon történik.

Kicsiben, a mikrokörnyezetünkben, és nagyban, a társadalmi és kulturális környezetünkben különbözőképpen tapasztalhatjuk meg az érintést. Az egyes társadalmak között jelentős eltérések vannak abban, hogy milyen mennyiségben, milyen jelentéssel és milyen gesztusok esetén használják az érintést. Az, hogy számunkra mit jelent az érintés és mik az igényeink, kivel kapcsolatban hol érezzük a komfort-zónánk, nagyrészt a kulturális tanulás által befolyásolt. Azonban az, hogy intim, családi, párkapcsolati vagy akár baráti viszonyokban hogyan viszonyulunk az érintéshez,  leginkább a szűk családi és a mikrokörnyezet által meghatározott jelenség.

Felnőtt korunkban az érett párkapcsolathoz fontos felmérnünk és tudatosítanunk, hogy hogyan vagyunk az intimitással, mennyi érintésre van szükségünk, hogyan tudunk érintést adni és érintésekkel táplálni a kapcsolatunkat. Gary Chapman a szeretetnyelvek 5 típusát határozta meg, amely meghatározás arról szól, hogy mi mikor érezzük, hogy igazán szeretve vagyunk. Melyek azok a gesztusok, az 5 típusból melyik az a nyelv, amelyiket igazán értünk és értékelünk.

Chapman testi érintésnek nevezi az egyik szeretetnyelvet, amelyen keresztül kommunikálhatunk és amely az emberek nagy részének az első vagy a második helyen helyezkedik el a szeretetnyelvek prioritásában.

Ez a szexuális érintkezést mellett minden olyan érintést magába foglal, amely a kapcsolatunkban fizikai kontaktussal jár. Chapman hangsúlyozza, hogy azért fontos szeretetnyelvünket felismerni és kifejezni párunk, valamint az érzelmileg fontos környezetünk felé, mert nem biztos, hogy szeretetünket azon a csatornán adjuk a legkönnyebben, amin legszívesebben fogadjuk. Előfordulhat és súlyos hiányokat okozhatunk egymásnak, hogy ha párunk szeretetünket más csatornán kapja, mint ahogyan várja. Lehet, hogy valakinek egy ölelés megalapozza az egész napját, míg másokat akárhány csókkal sem lehet felvidítani, hogy ha nem használja azt a csatornát. Az érintés a mindennapokat tápláló erőforrás, amelyből különböző mértékben kívánunk merítkezni.

Az érintés az emberi kontaktus egysége. Megérintődhetünk testünkben és megérintődhetünk lelkünkben is. Az érintés  számunkra megkerülhetetlen. Na de mi is történik általa? Miről és hogyan üzennek érintéseink? Milyen mélységei, árnyalatai lehetnek? Hogyan hathat az érintés gyógyulási folyamatunkra?

Ezekről és ehhez kapcsolódó kérdésekről olvashattok következő blogposztjainkban!

Hoffmann Sára írása

Felhasznált források:

Atkinson, R. L., Hilgard, E. J., Smith, E.E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B.L., & Loftus, G.R. (2005). Pszichológia. Osiris kiadó, Budapest.

Chapman, G. (2011). Egymásra hangolva. Öt szeretetnyelv a házasságban. Harmat Kiadó, Budapest

Csépe V., Győri M. & Ragó A. (Szerk.) (2007). Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem. Osiris, Budapest

Nyitrai E. (2011). Az érintés hatalma. Kulcslyuk Kiadó

Kapcsolat

Szamosi Judit

Test – Lélek – Pszichológia

ELÉRHETŐSÉGEINK:

    

Kapcsolat
Kapcsolat

Szamosi Judit

Test – Lélek – Pszichológia

ELÉRHETŐSÉGEINK:

    

Kapcsolat