2020-10-26 Horváth Szimonetta

Önismeret és kapcsolódás

Tapasztalatok a Testidő önismereti csoportról aktuális élethelyzeti problémák és intimitással való kapcsolat tükrében

Önismeret és kapcsolódás

A Testidő önismereti csoportban résztvevőkkel felvett interjúkban beszélgettünk a folyamat során felmerülő személyes élményekről, arról, hogy mik azok az aktuális problémák, nehézségek melyekben segíthetett a csoport közege, továbbá arról, hogy milyen változást tulajdonítanak a csoportfolyamatnak, hogyan változott testükkel való viszonyuk, kapcsolódásra való képességük és hogy milyen egy-egy csoport hangulata, közege.

Önismeret, avagy utazás önmagunk középpontja felé

Ahogy az az önismereti csoportokra jellemző, a résztvevők mind eltérő célokkal és különböző leküzdendő akadályokkal érkeznek. Az út egyaránt rejteget magában felemelő élményeket és nehézségekkel való szembesülést. Néha az utóbbi az, amely előre mozdíthatja a folyamatot. Mindenki a saját ütemében, tempójában fedezi fel mire van épp szüksége, és tapasztalja meg hol tart most éppen magához képest. Márai Sándor a következőképp fogalmaz az önismerettel kapcsolatban:

 

„…önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás…”

 

Az ember aktuális élethelyzete nagyban meghatározza, hogy épp milyen nehézségekkel kell szembenéznie. Legyen az egy régóta kísértő trauma, mely akadályoz a jelenlegi cél elérésében, nehézségek másokkal való kapcsolódásban, intimitásban. Egy-egy probléma úgy lehet mélyebben gyökeredzik, mint azt elsőre gondolnánk.

A Testidő önismereti módszer fő eszköze a mozgás. A módszer egyes strukturált elemei, a szabad mozgás, játékos feladatok visszarepíthetnek egy már megélt érzethez, tapasztaláshoz, mely asszociációkat indít el és gondolatokat ébreszt az élménnyel kapcsolatban. Egyes korai élettapasztalatokat is előhívhatnak, melyek meghatározzák jelenlegi bizalmunkat magunk és a világ felé.

Az önismereti folyamat során felmerülő érzetek egészen korai, akár születés körüli (perinatális) időszakra is visszarepíthetnek

Mór, a Testidő önismereti csoport résztvevője ezekkel a szavakkal fejezte ki, hogy mit is élt át egy mozgásos feladat révén:

„ Az egyik alkalmon párommal leültünk, majd lefeküdtünk a földre. Ekkor a talajon mozgolódva azt éltem meg, mintha egy életút részei lettünk volna…”

 

 Az önismeret szintjei

A csoportban az egyén megtapasztalhatja, hogy nincs egyedül a problémájával, mindenkinek van valami, amivel küzd, amin igyekszik dolgozni. Ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni az önmagunkat érintő kérdéseket: „Ki vagyok én? Milyen vagyok én? Honnan jöttem? Hová tartok? Hogyan viselkedem bizonyos helyzetekben és bizonyos emberekkel?”. A kérdésekre az önismeret három szintjének segítségével válaszolhatunk. Az önismeret felszíne azt jelenti, hogy ismerjük képességeink és adottságaink határait, mi érdekel minket, milyen célokkal rendelkezünk és milyen akaraterővel, kitartással rendelkezünk.
Az önismeret mélyebb szintjéhez tartozik, hogy megtapasztaljuk, tanulmányozzuk milyen élmények, történések alakították ki jelenlegi viszonyulásainkat, érzéseinket indítékaink és vágyaink honnét erednek, hogy nyilvánulnak meg, viselkedésünk mennyire van összhangban a szándékainkkal és a céljainkkal.

Az önismeret társas szintjén pedig választ kaphatunk arra, hogy milyenek vagyunk különböző társadalmi szerepeinkben; hogyan tudunk megfelelni az irántunk támasztott követelményeknek, hogyan látnak minket mások, mennyire egyezik a mások által rólunk kialakított kép az önmagunkról kialakított képpel (Keményné, 2006). Ugyanakkor fontos elem a másokkal való kapcsolódásra való képesség. A közösség együtt hozza létre azt a biztonságos közeget, melyben ki-ki fel tud oldódni és ki mer bontakozni, és egy lépést mer tenni afelé, hogy elfogadja és tudatosítja a testében zajló érzeteket.

A kapcsolódásra való képesség egy lépés lehet a kitűzött célok eléréséhez

A csoportban mindenki a legteljesebb önmaga lehet. Ami képes arra, hogy feloldódást és felszabadultság érzését váltsa ki az egyénben az nem más, mint az elfogadó közeg és a csoport empátiás feltöltő ereje.

Ennek fényében Mór a következőképp nyilatkozott tapasztalatairól:

„A gyakorlatok melyeket végeztünk hasznosak voltak, és úgy láttam ezek tudnak segíteni rajtam, megkönnyítik, feloldják a bennem levő elakadásokat. Ez a nyolc hét pont azt segíti, hogy ébren tartja a testérzeteket, önazonosulást.”

 

Intimitás és az önismereti csoport

„Én azért vettem részt a Testidő csoporton, mert egy nehéz élethelyzetben voltam és azt éreztem, hogy a mozgással kapcsolatos gátlásaimat fel kellene oldani, meg az emberekkel való kapcsolódásban kellett segítség, tehát a módszer szerintem ilyen szempontból is nagyon jól működik. Segíthet azok számára, akik felszabadultabbak szeretnének lenni és lazábban szeretnének a dolgokhoz, emberekhez viszonyulni.” (Réka)

Az olyan korai élettapasztalatok, mint a kötődés, édesanyánkkal vagy elsődleges gondozókkal, kihat a felnőttkorban kialakított kapcsolataink minőségére, egyfajta mintaként szolgál számunkra a másokkal való kapcsolódáskor. Gyermekként kialakul egy kötődési viselkedésrepertoár, melynek elemei lehetnek a megnyugtatásra (önnyugtatás), a biztonság keresésére, az érzelmek kommunikálására, a segítségkérésre vagy az együttműködésre való képesség. Az egyes készségek fejlesztésében, fejlődésében való elakadás mások kapcsolatteremtő kezdeményezéseinek elutasításában, valamint érzelemregulációs képességek zavarában mutatkozhat meg. Ennek következtében nehézségek adódhatnak a közeli kapcsolatok, illetve intimitás kialakításában.

Mára az intimitás szó jelentése szexuális jelentéssel is bővült. De az intimitás ennél sokkal több. Az intimitás életünknek minden dimenzióját magába foglalja.  A testit, a társadalmit, az érzelmit, a mentálisat és a lelki dimenziót is. Ezen dimenziók megjelennek az önismereti csoport szintjén is, melynek segítségével többet tanulhatunk magunkról, viselkedésünkről a többiekhez való viszonyunkról, megtanuljuk vállalni önmagunkat, elsajátíthatjuk az őszinte, egyértelmű kommunikációt, megtanulunk tudatosan kezdeményezni, és hogy képesek legyünk alakítani, megtartani és felhasználni saját fejlődésünkre az emberek közötti kapcsolatokat (Koncz, 2005).

Intimitás kialakítására való képesség különböző csoportfolyamatok hatására

„Én eleve azért jöttem ebbe a csapatba, mert nekem gondot okoz maga az intimitás, hogy közel engedjek magamhoz embereket és itt voltak olyan alkalmak, gyakorlatilag mindegyik alkalmon társsal együtt kellett dolgozni. Számomra az volt nagyon hatásos, ahogy vizsgáltam magam ezeknek a feladatoknak a végrehajtása közben.” (Anna)

 Az önismeret társas szintje tükröt állít elénk, és képes vagyunk más nézőpontból szemlélődni saját magunkról. Láthatjuk, hogy önismeretünket fejleszthetjük egyedül is, és csoportosan is, ám mindkét esetben a sikeres önismereti munkához elengedhetetlen önmagunk szeretetteljes elfogadása, az önmagunkhoz való őszinteség, ugyanakkor az empátia, tehát a másik személy irányában kialakított beleérző, megértő viszonyulás (Langer, 2008).

Mi változhat a csoport közegének hatására ?

A tapasztalatukat megosztó interjú alanyok mind aktuális élethelyzetüket tekintve, mind pedig személyközi kapcsolatok terén széleskörűen vázolták az életben lehetségesen felmerülő nehézségeket és elakadásokat. Az önismereti folyamat útján ébresztgetik testi tudatosságukat, képesek máshogy szemlélődni a csoport hatására. Legfontosabb felismerésként kiemelném, hogy a csoporttagok megélhették, hogy problémáikkal nincsenek egyedül. Különbözőek vagyunk, különböző helyekről és háttérrel érkezünk, de a csoport közege az, amely feloldhatja a felmerülő kételyeket és megerősítheti bennünk, hogy nem szükséges egyedül leküzdeni az elénk gördülő akadályokat.

 

Írta: Horváth Szimonetta

 

Hivatkozások

Keményné dr. Pálffy, K. (2006). Alapozó Pszichológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Danis, I., Kalmár, M. (2011). A fejlődés természete és modelljei. In Danis, I., Farkas, M., Herczog, M.,Szilvási, L. Biztos Kezdet Kötetek I. A génektől a társadalomig: A koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

, , , , , ,
Kapcsolat

Szamosi Judit

Test – Lélek – Pszichológia

ELÉRHETŐSÉGEINK:

    

Kapcsolat
Kapcsolat

Szamosi Judit

Test – Lélek – Pszichológia

ELÉRHETŐSÉGEINK:

    

Kapcsolat